Lov na dírkách

Tato prodejka opravňuje k odlovu 3 kusů těchto ryb do 45cm (pstruh, siven) cena je 450 Kč.

každý další kus je nutno doplatit

KOUPÍ SOUHLASÍM S DODRŽOVÁNÍM NÍŽE UVEDENÝCH PRAVIDEL

 • Odběratel musí dodržovat tyto podmínky:

 • lov bude prováděn max. 20 m od břehu

 • ulovené a na led vytažené ryby musí být neprodleně usmrceny

 • min. vzdálenost lovících rybářů od sebe je 5 m

 • povinná výbava je: pean, míra, háčky s protihrotem

 • lov je na jeden prut

 • ponechané ryby se neprodleně zapisují a usmrcené budou viditelně uloženy v bezprostřední blízkosti

 • Zapůjčený vrták udržujte v řádném stavu - neklepejte s ním do ledu ani s ním nepačte led, neničte břity

 • Po skončení lovu se stvrzenka musí vrátit v prodejně nebo je nutné vyčkat příchodu správce rybníka !!!!!!

 • Na požádání se podrobím kontrole zavazadel

 • Odpadky odklízejte do nádob k tomu určených, nenechávejte je na ledu

 • JE ZAKÁZÁNO KUCHAT RYBY NA LEDU I V OKOLÍ RYBNÍKU

 • Při nedodržení jakékoliv části pravidel budete vykázáni z rybníku bez finanční náhrady!!!

 • vstup na led na vlastní nebezpečí