Podmínky lovu

Obecná pravidla a informace pro lov ryb na rybníce

1. Vstupem do areálu  rybníka každá osoba dobrovolně souhlasí s ustanovením tohoto provozního řádu. Na pořádek bude dohlížet zodpovědný správce. Při nepřítomnosti správce nádrže volejte na tel. čísla: 777 610 260.
2. Povolenku k lovu lze zakoupit pouze přímo na místě.  Lovící po skončení pobytu odevzdává zapůjčené doplňky i záznam o ulovených rybách.
3. Zakazuje se přivlastňování všech ryb.

4. Návazec musí být vždy menší nosnosti (slabší) než kmenový vlasec. 

-- Je zakázáno používat pletené šňůry v celém návinu (pouze na tvorbu návazců)

-- Montáže musejí být průběžné – únikové, to znamená, že olovo při utržení ryby samovolně odpadne a ryba ho netahá za sebou.

-- Je zakázáno používání šokových a odhozových šňůr

-- Na jedné udici může být navázaný jen jeden háček s protihrotem.

5. Zakazuje se používání vlasců menších průměrů jak 0,30 mm, pevných montáží, tzv. helikopter, srkaček atd. Montáže při lovu na položenou musí mít charakteristiku průběžné – únikové montáže.

Krmení a návnady

-- Zákaz krmení, KUKUŘICE a LUŠTĚNINY.

-- Denní limit na jednoho rybáře jsou 2 kg suchých produktů ( pelety )

-- Přísný zákaz vnadit plesnivým či jinak znehodnoceným krmením.

6. Při zacházení s úlovky se vyžaduje maximální opatrnost, menší úlovky se musí vyháčkovat přímo ve vodě, větší za pomoci podběráků na mokré podložce udržováním mokrého těla ryby poléváním vodou. Povinností rybáře je ošetřit rybě poranění způsobená bojem pomocí desinfekce (clinik) a nejpozději do 2 minut ji co nejšetrněji vrátit vodě. Delší uchovávání úlovků za účelem fotografování, či filmování se zakazuje. Doporučujeme si proto před samotným rybolovem připravit nádobu s vodou a fotoaparát.
7. Na rybníce je rybář bezpodmínečně povinen používat:
Velkou plněnou podložku
Podběrák s rameny minimálně 80 cm, materiál jemná síťovina
Desinfekci k ošetření ryb (clinik)
8. Jakékoli uchovávání ulovených ryb ve vezírcích, nebo sacích je přísně zakázáno! Při porušení tohoto zákazu bude rybář vykázán z areálu rybníka bez nároku na vrácení uhrazených poplatků!!!
9. V areálu platí zákaz rozdělávání táborových ohňů. Povoleno je přenosné ohniště.
10. Na všech lovných místech platí zásada čistého prostředí, odpadky patří do nádob, které jsou pro tento účel určeny.

11.Používání rybářských přístřešků (bivaků) je povoleno.

12. V případě zjištění jakéhokoli poškození ulovené ryby je rybář povinen hlásit tuto skutečnost správci areálu, který rozhodne, zda rybu vracet vodě, či nikoli.
13. Provozovatel nenese zodpovědnost za škody na zdraví návštěvníků areálu, které si způsobili vlastní neopatrností, přeceněním svých schopností, fyzických možností, či porušením tohoto řádu. Provozovatel ze stejných důvodů neodpovídá ani za případnou smrt návštěvníka areálu.
14. Každý návštěvník areálu zodpovídá za své vlastní věci. Ty je povinen zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení, či poškození, včetně předmětů uložených, či odložených v zaparkovaných vozidlech.
15. Z areálu bude vykázána osoba, která neuposlechne napomenutí správce, anebo jinak poruší ustanovení tohoto provozního řádu. Stejně tak bude vykázána každá osoba, která se bude chovat jiným nepřístojným, či rušivým způsobem. V případě neuposlechnutí výzvy k opuštění areálu smí oprávněná osoba rušitele pořádku vyvést, popřípadě požádat o pomoc policii.
16. Vstup do areálu je zakázán osobám pod vlivem alkoholu, omamných, či psychotropních látek.
17. Areál je přístupný všem osobám, dětem mladším 15 let je vstup povolen jen v doprovodu osoby starší 18 let.
18. Je přísně zakázáno manipulovat s pruty osobám, která nemají zakoupenou povolenku k rybolovu. V případě porušení bude držitel povolenky, který nechal manipulovat s pruty okamžitě a bez náhrady vykázán od vody.
19. Vodění psů bez předchozí domluvy se správcem je zakázáno.
20. Při jakémkoli porušení pravidel výše popsanými způsoby bude návštěvník vykázán z areálu bez jakékoli náhrady se zákazem každého budoucího lovu v této lokalitě.
21. V celém areálu je zakázáno parkovat na místech která k tomu nejsou vyhrazena.

          

Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb

Veškeré ryby jsou hájeny celoročně, kromně  Pstruha  a  Sivena.

Lovná délka                        minimální               maximální

Pstruh duhový a potoční    28 cm                          45 cm

Siven americký                     28 cm                          45 cm

Tato délka se měří od předního konce hlavy až k nejzazšímu konci ocasní ploutve.